پولیس فرانسه به زنی که در قطار فریاد «الله اکبر» سر داد ۸ گلوله شلیک کرد

پولیس فرانسه در پاریس روز سه شنبه به زنی که در قطار سخنان تهدیدآمیز می‌گفت و فریاد «الله اکبر» سرمی‌داد شلیک و او را به شدت مجروح کرد. لوران نونیز، رییس پولیس پاریس در یک کنفرانس مطبوعاتی گفت، دو مسافر در حدود ساعت ۷ و نیم صبح به پولیس گزارش.

Read More