پنجمین پیروزی الهام علی‌اف!

پنجمین پیروزی الهام علی‌اف در آنچه انتخابات نامیده شد، شبیه نسخەی آندرویدی بازی جکیل و هاید بود که تمام داستان حول این دو شخصبت می‌چرخد. صد البته این دو در اصل یک نفرند و هاید بخشی از درون دکتر جکیل است که به هیاتی مستقل در آمده است! کابل ۲۴:.

Read More