امبر هرد به جرم افترا به جانی دپ به پرداخت ۱۵ میلیون دالر محکوم شد

هیات منصفه دادگاه رسیدگی کننده به پرونده شکایت متقابل امبر هرد و جانی دپ به اتهام خشونت خانگی، امبر هرد را به افترا به جانی دپ محکوم کرد. به گزارش کابل۲۴ به نقل از یورونیوز، براساس تصمیم هیات منصفه، امبر هرد به دروغ همسر سابقش را متهم کرده بود که.

Read More