امرالله صالح: طالبان با روش جدید در سرک‌ها ماین‌گذاری می‌کنند.

امرالله صالح: طالبان با روش جدید در سرک‌ها ماین‌گذاری می‌کنند. آقای صالح، روز دوشنبه (۴ حوت)، در جلسه‌ شش‌ونیم، گفته است: «به اساس ثبوت و مدارک قوی که در اختیار داریم، طالبان برمه‌های خاص را از پاکستان به دست آورده‌اند. این برمه‌ها را عمدتاً در موترهای سراچه جابه‌جا می‌سازند و.

Read More