هشدار بازرس امریکا نسبت به “تکرار تجربه افغانستان در اوکراین”

بازرس ویژه امریکا برای بازسازی افغانستان (سیگار) می گوید: برای جلوگیری از تقلب و فساد در تضعیف بسته های کمک های خارجی برای کمک به اوکراین در درگیری با روسیه، تدابیر قوی باید وجود داشته باشد. به گزارش کابل۲۴؛ به نقل از آر تی، جان ساپکو، بازرس ویژه آمریکا برای.

Read More