مانور نظامی سازمان پیمان امنیت جمعی در نزدیکی مرز افغانستان

سازمان پیمان امنیت جمعی اعلام کرد‌ه‌است که در چند روز گذشته در تاجیکستان در نزدیکی افغانستان با ۳۰۰ نوع تجهیزات نظامی و حدودا هزار نظامی رزمایش نظامی داشتند و امروز جمعه ۳۰ میزان به پایان رسید. به گزارش کابل۲۴، سازمان پیمان امنیت جمعی می‌گوید هدف‌ آماده‌سازی کشورهای عضو برای مقابله.

Read More