مردی به‌خاطر که نتوانست در انتخابات شرکت کند به نخست وزیر جاپان با بمب حمله کرد

مرد ۲۴ ساله‌ای که مظنون به پرتاب بمب دودزا به سمت فومیو کیشیدا نخست‌وزیر جاپان است، دوست داشته سیاستمدار شود. به گزارش کابل۲۴ به نقل از رسانه‌های جاپانی و بر اساس مطالب منتسب به این فرد در شبکه‌های اجتماعی، به نظر می‌رسد دلیل اقدام او، نارضایتی‌اش از قوانین انتخاباتی در کشورش.

Read More