ابرقدرت های اینترنت

آژانس تازه باید دانشکده هایی ایجاد کند که افراد را برای اعتماد به یکدیگر، مسیریابی دقیق و قضاوت صحیح آماده می کند. نویسنده: استیو جانسون کابل۲۴: آژانس باید با صنعت همکاری کند تا کاربران را به حواس قابل اعتماد (مانند شناسایی، احراز هویت ویدئویی، برچسب گذاری برنامه) مجهز کند و.

Read More