زندگی در حالت انتظار

گذشته و آینده مدام سراغ ما می‌آید که فلان‌وقت و فلان‌جا، فلان کار را خواهم کرد که قبلا باید انجام می‌دادم و نداده‌ام. همین، زندگی ما را از شکل طبیعیِ‌اش در«لحظه»، بیرون می‌اندازد و به حالتِ تصنعیِ «انتظار» درمی‌آورد: بی‌شکل، دندانه و دندانه و ناکامل. عادت به این زندگی یعنی.

Read More

۳۰ سال در انتظار پسر

پیرزن ۹۲ ساله‌ای که به تنهایی در روستایی در داغستان زندگی می‌کند از ۳۰ سال پیش منتظر پسرش است او می‌گوید اگر برگردد به اینجا می‌آید. به گزارش کابل۲۴، تصاویر منتشر شده از پیرزنی در روستایی متروکه که از ۳۰ سال پیش منتظر پسر گم‌ شده خود است، احساسات کاربران.

Read More

روند توزیع پاسپورت در کابل به زودی از سرگرفته می‌شود

ریاست عمومی پاسپورت گفته است که قرار است فعالیت این ریاست به‌زودی در کابل از سر گرفته شود. به گزارش کابل۲۴؛ رادیو – تلویزیون ملی زیر کنترل طالبان به نقل از نورالله پتمن، سخنگوی ریاست عمومی پاسپورت، روز جمعه، ۳۰ جدی، گزارش داده که این ریاست به‌زودی فعالیتش را از.

Read More