افشاگری اندرابی در باره حمدالله محب

مسعود انداربی، وزیر امور داخله پیشین در صفحه‌ فیسبوکش نوشته‌است که «روزنامه هشت صبح» به چگونه‌گی تسلیمی نظام به گروه حقانی با واسطه حمدالله محب مشاور امنیت ملی نظام پیشین نپرداخته است. به گفته آقای انداربی محب با خلیل حقانی چندین تماس داشته است و حتی در نزدیکی کابل قرار.

Read More