گوگل جدیدترین آمار استفاده از اندروید را منتشر کرد

جدیدترین گزارش گوگل نشان می‌دهد که ابتدا اندروید ۱۰ و بعد اندروید ۱۱ پرکاربرترین نسخه‌های این سیستم عامل هستند. در این گزارش اثری از اندروید ۱۲ دیده نمی‌شود. گوگل اواخر سال ۲۰۱۸ انتشار گزارش‌های ماهانه از نرخ پذیرش نسخه‌های مختلف اندروید را متوقف کرد، ولی این شرکت گهگاه هنوز هم.

Read More