معرفی کتاب چگونه یک کشور را اداره کنیم

اکنون جمهوری ما شبیه نقاشی به نظر می رسد که با گذشت ایام رنگ باخته است. نسل ما نه تنها موفق نشده رنگ های این شاهکار را به آن برگرداند، بلکه حتی به خود زحمت نداده شکل و طرح کلی آن را حفظ کند. کابل‌۲۴: اکنون از آن شیوه‌های کهن.

Read More

شکل بینی انسان‌های امروزی از نئاندرتال‌ها به ارث رسیده‌است

یک مطالعه جدید نشان داده است که بینی انسان مدرن احتمالا تحت تاثیر ژن‌های به ارث‌ رسیده از نئاندرتال‌ها شکل گرفته است. به گزارش کابل۲۴ به نقل از یورونیوز، نئاندرتال‌ها گونه‌ای باستانی از تیره انسان‌ها بودند که تا زمان انقراض در حدود ۴۰ هزار سال پیش، در منطقه اوراسیا زندگی.

Read More