وقوع انفجار در مرکز تبیان و خبرگزاری صدای افغان در مزار شریف

منابع از وقوع انفجاری در مرکز فرهنگی تبیان و خبرگزاری‌ صدای افغان در شهر مزار شریف خبر دادند. یک منبع به کابل۲۴ گفت انفجار زمانی رخ داده است که گروهی از جوانان برنامه زیر عنوان ” رسانه و ترویج فرهنگ مهدویت تجلیل می‌کردند. یک منبع که در منزل دوم این.

Read More