دو انفجار پی‌هم در غرب کابل

به گفته‌ی منابع، یک انفجار در منطقه نقاش از مربوطات دشت برچی و یک انفجار دیگر با فاصله چند دقیقه تأخیر در منطقه چهارراهی شهید از مربوطات حوزه سوم امنیتی شهر کابل به وقوع پیوسته است. تاکنون ۶ کشته و زخمی براثر انفجار اول گزارش شده است و از تلفات.

Read More