تبعیدی‌های خاموش؛ درنگی بر کتاب «موزه تسلیم بی‌قید و شرط»

پیش از این‌که در باره کتاب «موزه تسلیم بی‌قید و شرط» اثرِ از دوبراوکا اوگرشیچ، بپردازم این شعر ماشا کاله کو شاعر آلمانی زبان لهستانی “پولندی” را این‌جا می‌گذارم و اندکی درباره‌ی تبعید و تبعیدی‌ها اشاره کوتاه می‌کنم. “دردِ کدام وطن؟ وقتی می‌گویم دردِ وطن، مرادم «رؤیا»ست، زیرا دیگر چیزی.

Read More