کمک ۳۰۰ هزار دالری ایسلند به افغانستان

اداره هماهنگ کننده امور بشردوستانه سازمان ملل متحد در افغانستان (اوچا) می‌گوید که ایسلند ۳۰۰ هزار دالر به صندوق بشری افغانستان کمک کرده‌ است. به گزارش کابل‌۲۴: اداره هماهنگ کننده امور بشردوستانه سازمان ملل متحد در افغانستان (اوچا) در توییتی گفته است که این کمک کشور ایسلند به صندوق بشری.

Read More