جمهوریخواهان ایلهان عمر را از کمیته روابط خارجی اخراج کردند

مجلس نمایندگان امریکا روز پنجشنبه به اخراج ایلهان عمر، عضو دموکرات و سومالیایی‌تبار کنگره از کمیته روابط خارجی این مجلس رای داد. به گزارش کابل۲۴؛ جمهوریخواهان که اکثریت کرسی‌های مجلس نمایندگان را در اختیار دارند ایلهان‌عمر را متهم می‌کنند که سابقه اظهارنظرهای «یهودستیز» دارد. در مقابل همکاران دموکرات ایلهان عمر.

Read More