رئیس واگنر: باخموت سقوط کرد

پریگوژین رییس گروه مزدور واگنر در پیام ویدیویی منتشر شده در تلگرام گفت: از ظهر ۲۰ می ۲۰۲۳، “آرتیوموفسک” (نام روسی باخموت) به طور کامل تصرف شد. خبرگزاری رویترز به نقل از یوگنی پریگوژین، بنیانگذار واگنر اعلام کرد این گروه توانسته شهر باخموت سقوط دهند. به گزارش کابل‌۲۴، موسس گروه.

Read More