خالد حسینی خالق بادبادک‌باز اعلام کرد دخترش ترنس است

خالد حسینی نویسنده کتاب‌های «بادبادک‌باز» و «هزار خورشید تابان» در شبکه‌های اجتماعی اعلام کرد که دخترش، حارث، به عنوان ترنس‌جندر آشکار سازی کرده است. کابل۲۴، ترنس‌جندر کسی است که هویت جنسیتی او متفاوت با جنسیتی است که در بدو تولد به او نسبت داده شده. خالد حسینی دو عکس، یکی.

Read More