زایمان زنی که ۷ ماه در کما بود

در اتفاقی عجیب و کم سابقه یک زن هندی که بر اثر یک حادثه از هفت ماه پیش در کما بسر می برد یک دختر سالم به دنیا آورد که به گفته پزشکان یک مورد بسیار غیرعادی است. یک زن ۴۰ ساله هندی پس از تصادف شدید به دلیل نداشتن.

Read More