بایدن: بازنشسته نمی‌شوم، در انتخابات بعدی شرکت می‌کنم

بایدن در پایان گفت: من برای مدت طولانی، شاید بیشتر از هر کس دیگری در سیاست بودم. شما قضاوت کنید. من با کمک شما به این کار ادامه خواهم داد. رییس جمهور امریکا گفت، هرچقدر که سنش بالاتر می‌رود خردمندتر می‌شود و با وجود انتقاداتی که از او مطرح شده،.

Read More