قطار هوایی احساسی بالیوود در ایستگاه آخر؟

بالیوود بیش از هر کشور دیگری در سراسر جهان فیلم تولید می‌کند و فیلم‌های هندی زبان در بین بیش از ۱۰۰۰ فیلم در سال بیش‌ترین نمایش را دارند. صنعت فیلم هند سالانه نزدیک به ۲ میلیارد ۳ دالر (۱.۹ میلیارد یورو) درآمد دارد. زمانی بالیوود را مترادف با سینمای هند.

Read More