این زن می‌تواند پیروز میدان شود

ما تنها دموکرات‌هایی نیستیم که در حال فکر کردن به گزینه‌های جایگزین به جای بایدن هستیم. با این وجود، از خود می‌پرسیم اگر بایدن نامزد نشود چه فرد دیگری باید نامزد دموکرات‌ها در انتخابات ۲۰۲۴ باشد؟ ماشین سیاسی هیلاری کلینتون بسیار قدرتمند است اما یک بانوی اول دیگر می‌تواند به.

Read More