سازمان صحی جهان: ۸۸۳ پزشک و کارمند صحی را در افغانستان آموزش دادیم

سازمان صحی جهان اعلام کرده که ۸۸۳ پزشک و کارمند صحی از جمله ٦٦ زن را در افغانستان آموزش داده‌ است. به گزارش کابل‌۲۴؛ سازمان صحی جهان روز سه‌شنبه، ۲۳ عقرب، با نشر پیامی در برگه ایکس نگاشته که این افراد را در مورد روش‌های مراقبت صحی مبتنی بر رویداد.

Read More