وقتی کنر با زیبایی اش جادو می‌کند

ولایت سرسبز و زیبای کنر

Read More

برف

تو مثل سگ هستی چشم‌هایت از برف است تنیده‌های سپیدِ صدایت از برف است کدام مردم را کشته‌ای که در هر جا پس از گذشتنِ تو رد پایت از برف است دلت که خواسته بر من ترحم از باد است تنت که ساخته از من جدایت از برف است لب.

Read More

ظهور زنانگی منحصربه‌فرد چینی

ترکیبی از فرهنگ سنتی چین، زیبایی‌شناسی مدرن و تأثیرات جهانی نوید ایجاد یک هویت منحصر به فرد زنانه در چین را می‌دهد. در طول قرن گذشته ایده‌آل‌های زیبایی غربی لاغری، پوست روشن، چشم‌های بزرگ، بینی کوچک و گونه‌های بلند در کشور‌ها و فرهنگ‌های سراسر جهان نفوذ کرده اند. با این.

Read More

جیمز وب «ستون‌های آفرینش» را ثبت کرد

تلسکوپ فضایی جیمز وب ناسا تصاویری با جزئیات بسیار بالا از منظره‌ موسوم به ستون‌های آفرینش (Pillars of Creation) را ثبت کرد. در این تصویر ستارگان جدیدی از میان ابرهای متراکم گاز و غبار در حال شکل گیری هستند. اگرچه این ستون‌های سه بعدی به شکل صخره‌های سنگی باشکوهی به.

Read More