دانشجویان دانشگاه پولی‌تخنیک اشتراک در صنف‌های درسی را تحریم کردند

شماری از دانشجویان بخش شهرسازی دانشکده انجنیری ساختمانی در دانشگاه پولی‌تخنیک کابل، در برابر ممنوعیت تحصیل دختران اعتراض کردند. به گزارش کابل۲۴؛ این دانشجویان روز جمعه، ۲ جدی، در نامه‌ای به ریاست دانشگاه پولی تخنیک کابل گفته‌اند که تا رفع ممنوعیت تحصیل دختران در صنف‌های درسی حاضر نخواهند شد. دانشجویان.

Read More