(تصاویر) استقرار پولیس زن در خیابان‌های بغداد

بر اساس بیانیه صباح الربیعی، رئیس پولیس بغداد، این گشتی‌ها از افسران و درجه‌دارانی پولیس زن تشکیل یافته‌اند که آموزش‌های ویژه‌ای را طی کرده و قابلیت واکنش فوری نسبت به انواع تهدید‌ها از جمله ایجاد مزاحمت علیه زنان را دارند. به گزارش کابل۲۴، پولیس عراق اعلام کرد، گشتی‌های پولیس زن.

Read More