راستگرایان افراطی برای پولیسی فرانسه که نوجوان الجزایری‌تبار را کشت ۱.۶ میلیون یورو جمع‌آوری کردند

مبلغ جمع‌آوری شده در صندوق جنجالی برای مامور پلیس فرانسه که چند روز پیش با تیراندازی خود «نائل»، نوجوان ۱۷ ساله‌ الجزایری‌تبار را کشت، نیمه‌شب سه‌شنبه به مبلغ ۱.۶ میلیون یورو رسید. در مقابل، سقف مبلغ جمع‌آوری شده در صندوق کمک به خانواده این نوجوان به ۴۰۰ هزار یورو رسید..

Read More