پولیس برای بازداشت عبدالشکور ایزدی پناهجوی افغان در لندن ۲۰ هزار پوند جایزه تعیین کرد

جان سیویل یک مقام پولیس شهر لندن دیروز (۴ فبروری) هشدار داد که اگر کسی از محل پنهان شدن عبدالشکور ایزدی آگاه باشد و با او همکاری کند، پولیس بازداشت می‌شود. پولیس لندن دنبال عبدالشکور ایزدی مهاجر افغان می‌گردد که به تیزاب پاشی بر اعضای خانواده اش متهم شده است..

Read More