سقوط آزاد لاوروف

ممکن است «سرگئی لاوروف» وزیر خارجه روسیه هرگونه عارضه قلبی را به عنوان یک موهبت قلمداد کرده و بهانه‌ای برای بازنشستگی اش باشد. با این وجود، ما نباید نظاره گر آن چه بر لاوروف می‌گذرد باشیم. ما باید بر روی مردان سرسخت در دستگاه امنیتی روسیه متمرکز شویم که قلب.

Read More

بایدن پیر نمی‌تواند دوباره رئیس جمهور شود

مشکلی در اینجا وجود دارد که فراتر از کمبود سخنرانی‌های رئیس جمهور و حضور کم او در رسانه‌ها یا حتی شخص بایدن است. ما توسط یک ژرونتوکراسی (شکلی از حکومت الیگارشی است که در آن یک نهاد توسط رهبرانی اداره می‌شود که به طور قابل توجهی مسن‌تر از اکثر جمعیت.

Read More