مردی که می‌خواهد اردوغان را از رینگ خارج کند کیست؟

«کمال قلیچدار اوغلو»، رهبر ائتلاف شش‌گانه اپوزیسیون، امروز -یک‌شنبه- می‌تواند ورق‌زننده برگی جدید از تاریخ معاصر ترکیه باشد. او مردی حسابداری خوانده است که شاید محاسباتی دقیق را برای کیش‌ومات اردوغان اندیشیده باشد. آخرین نظرسنجی‌ها نیز از افزایش اقبال عمومی به قلیچدار اوغلو حکایت دارند که همین امر شناخت افکار.

Read More