پول‌های بانک مرکزی افغانستان با بازماندگان حمله ۱۱ سپتامبر داده نمی‌شود

جورج دانیلز، قاضی منهتن نیویارک سه‌شنبه گفت که خانواده‌های قربانیان ۱۱سپتامبر مستحق میلیون‌ها دالر از دارایی بانک مرکزی افغانستان زیر عنوان دریافت جبران خسارت نیستند. به گزارش کابل۲۴؛ پس از ماه‌ها دعوای حقوقی بر سر پرداخت غرامت به خانواده‌های قربانیان حملات ۱۱ سپتامبر، از دارایی‌های مسدودشده افغانستان، سرانجام دادگاه ایالتی.

Read More