دومین بسته ۴۰ میلیون دالری در دو روز اخیر به کابل رسید

بانک مرکزی از رسیدن یک بسته ۴۰ میلیون دالری دیگر به کابل خبر داده است. به گزارش کابل۲۴؛ حساب کاربری بانک مرکزی چاشت روز دوشنبه، ۲۴ دلو، در رشته توییت‌هایی گفته که این بسته پول‌ نقد به یکی از بانک‌های خصوصی سپرده شده‌است. بانک مرکزی با استقبال از ارسال این.

Read More