در باره‌ی فیلم جاماندگان (The Holdovers)

همه آدم‌ها در برهه‌هایی از زندگی خودشان احساس جاماندن یا طرد شدن دارند. برای برخی آدم‌ها این احساس مختص یک برهه نیست و شاید تا آخر عمرشان چنین احساسی را با خودشان به این سو و آن سو بکشند. این احساس واقعی باشد یا از بدبینی، می‌تواند ناشی از قضاوت‌ها،.

Read More