حمایت از حقوق زنان

کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان بر اساس ماده 58 قانون اساسی افغانستان، نهاد ملی حقوق بشر در کشور محسوب می شود. کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان، شش بخش برنامه ای برای ترویج، حمایت و نظارت بر حقوق بشر در کشور دارد:
بخش آموزش حقوق بشر

بخش حقوق زنان

بخش حقوق اطفال

بخش حقوق اشخاص دارای معلولیت

بخش نظارت و بررسی تخطی ها از حقوق بشر

بخش عدالت انتقالی
بخش حقوق زنان یکی از بخش های برنامه ای کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان است که مساعی خود را در مسیر تامین پنج اولویت مندرج در برنامه های استراتژیک و عمل چهارساله کمیسیون 1389-1392 (2010-2013) قرار داده است:

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *