۱۴ هزار مهاجر افغان هفته آینده به ایالات متحده منتقل می‌شوند

۱۴ هزار مهاجر افغان هفته آینده به ایالات متحده منتقل می‌شوند.نیروهای هوایی ایالات متحده امریکا اعلام کرده است که قرار است ۱۴ هزار افغان که در جریان عملیات تخلیه به بیرون از افغانستان منتقل شده بودند، هفته آینده به امریکا انتقال داده شوند. این در حالی‌است که بر اساس سفارش مرکز وقایه و کنترول امراض، اداره حفاظت گمرکات و سرحدات امریکا، تمام پروازهای حامل مهاجران افغان به دلیل تثبیت برخی از واقعات سرخکان در میان افراد تخلیه شده به این کشور در دهم سپتامبر متوقف شده بود.

مدیر خبرگزاری
کابل ۲۴ یک خبرگزاری مستقل است، راوی رویدادهای تازه افغانستان و جهان در ۲۴ ساعت شبانه‌روز. کابل ۲۴ در بخش‌ بازتاب‌ خبرهای تازه، تهیه‌ گزارش‌، ارائه تحلیل‌های کارشناسانه و حمایت از حقوق انسانی همه مردم افغانستان به ویژه زنان و اقلیت‌ها، و تقویت‌ و ترویج آزادی‌های اساسی و انسانی فعال خواهد بود.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *