امریکا بر سر دوراهی!

اکنون پرسش اصلی این است که امریکا چگونه چواب خواهد داد؟

پاسخ دادن به این پرسش برای امریکایی‌ها سخت تر از ناظرانی است که از دور رخدادها را تحلیل می‌کنند.

کابل ۲۴: دست‌کم از هفتم اکتبر که حملات پراکندەی نیروهای تحت حمایت ایران به مواضع امریکا و متحدانش در سوریه و عراق افزایش یافته، کاخ سفید بر سر یک دوراهی قرار داشته است:

اگر جواب ندهد، حمل بر ضعف و دودلی می‌شود و بازدارندگی امریکا را به تدریج فرسوده می‌کند.

اگر هم مستقیما پاسخ دهد، باید با مخاطرەی گسترش تنش و درگیری غزه به جهات دیگر منطقه  دست و پنجه نرم کند.

تبدیل جنگ غزه به یک درگیری منطقەای فراگیر، آخرین چیزی است که کاخ سفید که سخت درگیر جنگ اوکراین و مهار چین است، به دنبال آنست.

از این رو دولت بایدن برای فرار از این دو راهی یک خط سرخ فرضی تعیین کرد:
نباید هیچ امریکایی کشته شود!

اما اکنون سه سرباز امریکایی کشته شده و جهان منتظر واکنش امریکاست.

هم جو بایدن و هم وزیر دفاع و سایر مقامات امریکایی، انگشت اتهام را به سوی ” گروه های مورد حمایت ایران” نشانه رفتەاند.

همزمان گفته شده که آنها مشغول تعیین دقیق گروه مسئول حمله هستند.

عباراتی که مسئولیت حقوقی متوجه ایران نمی‌سازد ولی در عین حال سهم آن را نادیده نمی‌گیرد.

از لحن مقامات امریکایی پیداست که احتمالا حملات تلافی جویانەی شدیدتری علیه متحدان ایران در سوریه و عراق انجام می‌شود. اما بنا نیست که دامنەی تنش با حملەی مستقیم به ایران بالاتر برود.

در عین حال دشوارەی اصلی این است که آیا واکنش امریکا به توقف حملات گروه های نیابتی منجر خواهد شد؟

و اگر حملات مزبور ادامه پیدا کند، احیانا امریکا تا حوادثی مثل امروز باز به رفتار کجدار و مریز حود ادامه می‌دهد؟

با این وصف این چرخەی کنش و واکنش تا زمانی نامشخص ادامه می یابد.

هم اکنون با تشدید تنش‌ها در دریای سرخ منطقه در حال انفجار است و امریکا قصد ندارد با گشودن جبهەهای تازە، فضا را بیش از پیش علیه جنگ ویرانگر اسرائیل علیه غزه تحریک نماید.

صبر استراتژیک امریکا در این زمینه تا حدی مشابه رفتار اسرائیل در جنوری 1991 و جنگ کویت است.

زمانی که صدام حسین تصمیم گرفت برای ایجاد شکاف در ائتلاف بین المللی حمله کننده به عراق، اسرائیل را که در جنگ شرکت نداشت با موشک بزند.

امریکایی‌ها با التماس و تمنا از اسرائیل خواستند به جهت جلوگیری از تبدیل جنگ به نبرد عرب ها و اسرائیل، دندان روی جگر گذاشته و پاسخ ندهد.

در عوض آنها بجای تل آویو انتقام گرفته و ماشین جنگی صدام را منکوب می‌کنند!

خاورمیانەی امروز برای امریکا و انگلیس که در راس یک ائتلاف دریایی در حال مهار حوثی‌ها هستند و در جاهای دیگر مانند اوکراین هم سرشان شلوغ است، مانند جنگ اول خلیج فارس برای اسرائیل است.

صلاح الدین خدیو

مدیر خبرگزاری
کابل ۲۴ یک خبرگزاری مستقل است، راوی رویدادهای تازه افغانستان و جهان در ۲۴ ساعت شبانه‌روز. کابل ۲۴ در بخش‌ بازتاب‌ خبرهای تازه، تهیه‌ گزارش‌، ارائه تحلیل‌های کارشناسانه و حمایت از حقوق انسانی همه مردم افغانستان به ویژه زنان و اقلیت‌ها، و تقویت‌ و ترویج آزادی‌های اساسی و انسانی فعال خواهد بود.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *