مترجم افغان که در نجاتش بایدن نقش داشت از کشور خارج شد

مترجم افغان که ۱۳ سال پیش به نجات جو بایدن کمک کرده‌بود، از افغانستان خارج شد.به گزارش سی‌ان‌ان، امان خلیلی و خانواده‌اش با کمک‌ مقام‌های پاکستانی از افغانستان خارج شده‌اند.

خلیلی در ۲۰۰۸ هنگامی که چرخبال حامل جو بایدن؛ سناتور سابق و رییس جمهوری فعلی امریکا در یک طوفان برف در افغانستان مجبور به نشست اضطراری شد، به او کمک کرده‌بود.

با پایان عملیات تخلیه او در افغانستان گیر مانده بود.

خلیلی از جو بایدن خواسته‌بود که او را از افغانستان انتقال دهد.

با پایان عملیات انتقال، صدها همکار نیروهای خارجی در افغانستان باقی مانده‌اند که می‌گویند جان‌شان در خطر است؛ در حالی که طالبان می‌گویند، براساس فرمان «عفو عمومی» رهبرشان با کسی کاری ندارند.

مدیر خبرگزاری
کابل ۲۴ یک خبرگزاری مستقل است، راوی رویدادهای تازه افغانستان و جهان در ۲۴ ساعت شبانه‌روز. کابل ۲۴ در بخش‌ بازتاب‌ خبرهای تازه، تهیه‌ گزارش‌، ارائه تحلیل‌های کارشناسانه و حمایت از حقوق انسانی همه مردم افغانستان به ویژه زنان و اقلیت‌ها، و تقویت‌ و ترویج آزادی‌های اساسی و انسانی فعال خواهد بود.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *