ذهن و بَدَنِ ما؛ نیاز به پاکسازی و شستشو دارد!

آدمی موجودِ رو به تکامل است. یکی از مصداق‌های تکامل، مراعات نظافت و پاکی بدن می‌باشد.

کابل۲۴: امر بدیهی این است که اگر ما، بدنِ خویش را شستشو نکنیم بعد از مدتی، چرکین و متعفن می‌شویم. این حالت، هم باعث اذیت خود ما و هم باعث آزار و رنج اطرافیان ما می‌شود. بنابراین، نیاز است که به مراعات پاکی و نظافت بدن خویش کوشا باشیم.

سید نعمت ضیا

فراتر از نظافت بدن، ما نیاز داریم که ذهن خویش را نیز هر از چندگاهی، پاکسازی و شستشو کنیم.

تلنبار کردن بعضی از افکار، عقاید، باورها، هنجارها و موجودات وهمی و ذهنی باعث سنگینی و کرختی ذهن می‌شود. در بسا موارد، یک چنین ذهنِ سنگین بار، نه تنها خود ما را از رفتن باز می‌دارد که دیگران را نیز اذیت و آزار می‌کنیم.

ما اگر به جریان و تجربیات زندگی خویش توجه کنیم به خوبی درک می‌کنیم که بعضی باورها، ذهن را چرکین می‌سازد. ما نیاز داریم که این باورها را دور بریزیم و خود را سبکبال کنیم.

ممکن است کنار گذاشتن چنین باورهایی، برای ما دشوار باشد. اما از طریق مراقبه و مراجعه به تجربه‌های زندگی و تطبیق آن باورها با واقعیت، به سادگی می‌توانیم بار ذهن را سبک سازیم.

بعضی گزاره های است که فقط وجود ذهنی دارد و هیچ امکان خارجی برای شان متصور نیست و قرن ها است که به وقوع نپیوسته است و مطمئناً تا آخر زندگی منِ فردی، هم واقع نمی‌شود.

اما، من عقلم را در برابر آن تعطیل کرده ام و حتا در مورد آن، پرسش جدی و اساسی هم نمی‌کنم.

ما نیاز داریم، به میزان که تجربه‌های زندگی و عمر ما افزایش می‌یابد در پی تنقیح و شستشوی ذهن خویش باشیم.

بعضی باورهای که هیچ کاربرد عملی و نظری ندارد را کنار بگذاریم تا به یک ذهن سبک و پاکیزه برسیم.

پاکسازی ذهن، کار ساده است. فقط نیاز به مراقبه دقیق و صادقانه دارد. اگر ما صادقانه مراقبه کنیم و باورهای ذهنی خویش را یک به یک ببینیم و مورد پرسش قراردهیم و آن‌های را که هیچ دلیل و منطق ندارد دور بریزیم، کار دلچسپ و جالب است.

مدیر خبرگزاری
کابل ۲۴ یک خبرگزاری مستقل است، راوی رویدادهای تازه افغانستان و جهان در ۲۴ ساعت شبانه‌روز. کابل ۲۴ در بخش‌ بازتاب‌ خبرهای تازه، تهیه‌ گزارش‌، ارائه تحلیل‌های کارشناسانه و حمایت از حقوق انسانی همه مردم افغانستان به ویژه زنان و اقلیت‌ها، و تقویت‌ و ترویج آزادی‌های اساسی و انسانی فعال خواهد بود.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *