روایت ثریا حسینی از لحظه‌ انفجار در کاج

روایت ثریا حسینی یکی از دختران مرکز آموزشی کاج که از ناحیه سر زخمی شده‌است می‌گوید وضعیت روحی اش به شدت وخیم است و تحت مراقبت‌های پزشکی قرار دارد.

کابل۲۴: او از خانواده اش دور است و در اتاق محصلی در کابل زندگی می‌کند.

ثریا می‌گوید که با چشمان خودم دیدم که یکی از تروریستان تفنگ را زیر گلوی یک دختران کاج گذاشت و او را کشت.

 

مدیر خبرگزاری
کابل ۲۴ یک خبرگزاری مستقل است، راوی رویدادهای تازه افغانستان و جهان در ۲۴ ساعت شبانه‌روز. کابل ۲۴ در بخش‌ بازتاب‌ خبرهای تازه، تهیه‌ گزارش‌، ارائه تحلیل‌های کارشناسانه و حمایت از حقوق انسانی همه مردم افغانستان به ویژه زنان و اقلیت‌ها، و تقویت‌ و ترویج آزادی‌های اساسی و انسانی فعال خواهد بود.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.