سرقت ۱.۵ میلیون دالری از خانه خانم وزیر او راهی زندان کرد

یک وزیر کابینه دولت غنا که فکر می‌کرد که با مراجعه به پولیس برای گزارش سرقت از خانه‌اش کار درستی انجام می‌دهد حالا به دردسر افتاده است. بر اساس گزارش دادگاه، سارقان در دزدی از خانه خانم سیسیلیا آلنا داپاه پول نقدی به میزان ۱ میلیون دالر، ۳۰۰ هزار یورو.

Read More