قدیر قیافه: سنگ‌های قیمتی افغانستان از مجاری غیررسمی به ایران قاچاق می‌شوند

قدیر قیافه، معاون اتاق تجارت ایران، گفته است که در حال حاضر سنگ‌های قیمتی استخراج‌ شده از افغانستان از «مجاری غیررسمی» به ایران وارد و در بازار این کشور معامله می‌شود. به گزارش کابل۲۴، معاون اتاق تجارت ایران این اظهارات را در گفت‌وگو با خبرگزاری ایلنا که روز شنبه، ۲۲.

Read More