ایران به «مقر موساد» در اربیل عراق حمله کرد

سپاه پاسداران ایران دوشنبه شب با انتشار سه بیانیه جداگانه از حمله موشکی به اهدافی در عراق و سوریه خبر داد. به گفته سپاه هدف یکی از این حملات «مقر موساد» در اربیل عراق بوده است. سپاه پاسداران ابتدا در بیانیه شماره ۱ از حمله به «مقرهای جاسوسی و تجمع.

Read More