ارتباط مستقیم چاقی کودکان با استفاده افراطی از گوشی و تبلت/ راهکار مقابله چیست؟

تحقیقات نشان می دهد یکی از عوارض استفاده افراطی از فضای مجازی و فناوری اطلاعات، چاقی است که این مساله در کودکان در سال های اخیر شیوع گسترده ای یافته است. رشد خیره کننده فناوری اطلاعات و ارتباطات، علیرغم فرصت های فراوانی که ایجاد کرده است، آسیب ها و تهدیدات.

Read More