سازمان ملل متحد ارتش اسرائیل را در فهرست سیاه قرار داد

سازمان ملل متحد روز جمعه، ۱۸ جوزا، ارتش اسرائیل را در فهرست سیاه این سازمان قرار داد. فهرست سیاه/ شرم سازمان ملل شامل کشورها و سازمان‌هایی است که در جنگ به کودکان آسیب می‌رسانند. کابل۲۴: اسرائیل نخستین کشور دموکراتیک جهان است که نامش به این فهرست درج شده است. شبکه.

Read More