طالبان استفاده از اره برقی را ممنوع کردند

کابینه «امارت اسلامی» در نشستی فیصله کرده‌است که استفاده از اره برقی برای قطع جنگلات ممنوع شود و استفاده‌کنندگان مجازات شوند. نشست کابینه، روز دوشنبه، ۱ قوس به ریاست ملاحسن آخوند؛ رییس الوزرای حکومت طالبان برگزار شده و در آن درباره معلوم‌شدن سرنوشت زندانیان، تثبیت و بررسی خانه‌ها و موترهای.

Read More