بریتانیا به گروهی از جوانان ارکستر افغان مقیم پرتگال را ویزا نداد

رسانه‌های بریتانیایی گزارش داده‌اند که وزارت امور داخله این کشور از دادن ویزا برای یک گروه از جوانان ارکستر افغان مقیم پرتگال، خودداری کرده است. احمد سرمست، مدیر این گروه روز دوشنبه، ۱۴ حوت این تصمیم دولت بریتانیا را «دلخراش» توصیف کرد. به گزارش کابل‌۲۴؛ وزارت امور داخله این کشور.

Read More