اسلواکی برای مقابله با ورود پناهجویان صدها نیرو مستقر می‌کند

لودوویت اودور، نخست وزیر اسلواکی روز چهارشنبه ۶ سپتامبر گفت که کشورش برای مقابله با موج فزاینده ورود پناهجویان به این کشور از طریق مرز مجارستان، ۵۰۰ نیرو به این منطقه اعزام می‌کند. به گزارش کابل۲۴؛ در ماه‌های گذشته شاهد افزایش شمار پناهجویان عمدتاً سوری بوده است که از طریق.

Read More