رقص مردگان؛ در پرو زیر تابوت‌ها می‌رقصند

در یکی از شهر‌های کشور پرو تشییع مردگان با رقص و موسیقی برگزار می‌شود و رقاصه‌ها با پیراهن‌های سفید، نیکتایی و پتلون سیاه، تابوتی را در خیابان‌های شهر اواچو در غرب پرو حمل کردند. به گزارش کابل۲۴ به نقل از فرانس 24، رقصندگان مرگ که به سمت گورستان حرکت می‌کنند، با.

Read More