کمک ۳.۱ میلیون دالری ایتالیا به افغانستان

صندوق امانی ویژه سازمان ملل متحد برای افغانستان (UN_STFA) گفته که ایتالیا ۳.۱ میلیون دالر به افغانستان کمک کرده است. به گزارش کابل۲۴، این نهاد روز پنج‌شنبه، ۲۴ جوزا، با نشر پیامی در برگه ایکس نوشته است که این کمک به هدف تقویت تلاش‌های مشترک در افغانستان در زمینه توانمندسازی.

Read More

بیشتر پناهجویان غرق شده در ایتالیا از افغانستان بودند

گروه‌‌های امدادی در ایتالیا می‌گویند بیشتر پناهجویان سوار بر قایقی که روز یکشنبه در جنوب ایتالیا غرق شد، از افغانستان بودند. به گزارش کابل۲۴؛ این گروه‌ها روز سه‌‌شنبه یک جسد دیگر را از آب بیرون کشیدند که شمار تلفات این رویداد را به ۶۴ نفر رساند. در میان قربانیان ۱۴.

Read More